Vi er ofte ute på nettet.
Når vi finner et godt nettsted vil vi liste det her for at du kan ha glede av det.
Velg et av emnene under, deretter velg en adresse du vil besøke.
 
 
 
Valpe kjøpernes egne sider

  • www.BLygen.net

  • Kennel Ekhaga

  • Kennel Lucky Moons
  • Blandat

  • Marie Palmqvist
  •