2-4 dager
 
 

 
3 uker

 
5 uker
 
 

 
5 uker

 
5 uker
 
 

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker
 
 
 
 
Yme
 

Foto: oceanwild.no
6 uker

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker
 
 
Yppen

Foto: oceanwild.no
6 uker

Foto: oceanwild.no
6 uker

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker
 
 
Yessi

 
6 uker

Foto: oceanwild.no
6 uker

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker
 
 
Yra
 

Foto: oceanwild.no
6 uker

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker

Foto: Elisabeth Espedal
8 uker