M2-kullet
 
 

2 døgn

2 døgn

2 døgn

2 døgn

4 dager

4 dager

6 dager

6 dager

1 uke
Mett og go

1 uke
Mette og søvnige

1 uke
Mer melk takk

1 uke
Enda mer

14 dager og nok mat

20 dager

20 dager

Sov i ro

3 uker

3 uker

3 uker

3 uker

3 uker

3 uker

3 uker

3 uker

3 uker

3 uker

3 uker

Mandy 7,5 uker

Milo 7,5 uker

Mandy 7,5 uker

Milo og Mandy 7,5 uker
 
 
Milo

7,5 uker

7,5 uker

7,5 uker

7,5 uker
 
 
Mille

7,5 uker

7,5 uker

7,5 uker

7,5 uker

5 mnd

5 mnd
 
 
 
Mandy

7,5 uker

7,5 uker

7,5 uker

7,5 uker